Onze Noud, hier met Mien Giepmans in de kerkdeur van de DonBosco kerk (Tivoli), net getrouwd. Dat trouwen ging allemaal wat snel. Zoals in die jaren gewoonte was werd een voorgenomen huwelijk drie keer "afgeroepen" vanaf de preekstoel. "Zijn voornemens een kerkelijk huwelijk aan te gaan Arnoldus Theodorus van Baalen enz. Eerste roep" (of tweede roep, of derde roep, naar gelang, en dus om de week).
De bedoeling was dat zij, die bezwaren hadden tegen dat huwelijk, zich konden melden.
Maar omdat onze Noud op het punt stond uitgezonden te worden naar Nieuw Guinea kreeg het stel drie roepen tegelijk. Ons moeder schaamde zich kapot, want drie roepen tegelijk, dat had bijna altijd een wat andere reden!
't Was gruwelijk koud in die kerk, vanaar dat ze niet vr bij het altaar trouwden, maar achter in de doopkapel, waar men snel een electrisch kacheltje had gezet.
Het gezin (2)